13.204 Drivhuseffekten

Åpne lenken, og velg Drivhuseffekten.

Oppgave
a) Gå inn på glideren for Drivhusgasskonsentrasjon. Velg etter tur ingen konsentrasjon og konsentrasjonen i dag (grønn markeringslinje). Følg i begge tilfeller med på termometeret som viser temperaturen ved jordoverflaten (sett termometeret på Celsius). Sammenlikn med opplysningene på side 375 læreboka.

b) Hva ser du i det store simuleringsbildet i de to tilfellene? Hva er forskjellen?
  
c) Prøv også maksimal konsentrasjon av drivhusgass. Hva blir temperaturen ved jordoverflaten nå etter hvert?
  
d) Prøv også ut valget Photon Absorption øverst i bildet. Velg for eksempel CO2, og sammenlikn infrarød stråling med synlig lys. Hva har dette med drivhuseffekten å gjøre? (Se figuren i margen på side 376 i læreboka.)