23.08

Tegn figur for hvert av de to tilfellene. Kraften finner du ved å bruke uttrykket for magnetisk kraft på side 688, men husk å bruke det generelle uttrykket lenger nede på siden i spørsmål b.

Banen blir sirkelformet (med konstant fart) for a.

Banene blir rettlinjet (med konstant fart) for b. Hvorfor?