16.11

a) Alle punkter på en bølge har samme frekvens. Da må også alle punkter ha samme svingetid.

b) Bølgen beveger seg mot høyre. Tegn av bølgefiguren i boka og så tegne en ny lik bølge bare litt forskjøvet mot høyre. Den viser bølgen litt seinere. Hvor er punktene da?

c) Du kan bruke bølgeformelen på side 451 (når du kjenner perioden kan du jo enkelt finne frekvensen).

Men det enkleste er å bruke hodet: Du kjenner bølgelengden, og hvor lang tid det tar for at bølgebevegelsen skal forlytte seg én bølgelengde (svingetida). Da blir farten …

d) 1,5 m er jo akkurat én bølgelengde til høyre for A. Hvor er det?