12.11

a)  Bruk tilstandslikningen på side 330. Husk å gjøre om temperaturen til kelvin.

b) Bruk tilstandslikningen på side 330. Husk å gjøre om temperaturen til kelvin.

c) Tilstandslikningen gir:

  pV = nRT
  V = nRT/p

Hva vet vi om V for forskjellige gasser dersom n, T og p er like for gassene?