6.13

Tegn figur og skriv på opplysningene som er gitt.

a) I det høyeste punktet i banen er v0y = 0, og i tillegg vet vi at vx = v0x.

b) Hvilken av likningene på side 158 passer til å finne tida det tar å nå høyeste punkt? Bruk denne tida til å bestemme y.

c) For et prosjektil som skytes ut fra og lander på bakkenivå er y = 0. Bruk denne opplysningen til å bestemme tida kastet tok vha. likning (1-x) på side 158. Denne tida kan du så bruke til å bestemme x ved hjelp av likning (1-y).