6.12

Til disposisjon har du bevegelseslikningene på side 158. Siden kastet er horisontalt vet vi at v0y = 0 i tillegg til at ax = 0 og ay = –9,81 m/s2. Fra oppgaven vet vi at x = 0,85 m og y = 0,80 m.

Tegn figur og skriv på opplysningene som er gitt.

a) Da kan du bruke (1-y) for å finne tida fallet tok og deretter (1-x) for å finne v0x (som jo er lik startfarten siden v0y = 0).

b) Nå kan du bruke tida du fant i a til å beregne farten like før treff vha. (2-x) og (2-y).