6.08

Tegn fartsvektorene i de to posisjonene med samme utgangspunkt.

Konstruer fartsendringsvektoren Δ v = v 2 v 1 .

Så finner du den gjennomsnittlige akselerasjonsvektoren ved å bruke definisjonen på side 156.

Husk også å finne retningen. Se eksempel 6.4.