Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet er det viktig at du lærer hvordan kjernefysikken presenterer en nuklide, med nukleontall og atomnummer. Radioaktive prosesser kjenner du nok noe til fra tidligere skolegang, men her lærer du hva som skjer med atomkjernen når α-, β- eller γ-stråler sendes ut.

Det er viktig at du lærer hvilke bevaringslover som gjelder i alle kjernereaksjoner, spesielt den bevaringsloven som sier at den totale energien er bevart.  Det er denne bevaringsloven vi bruker når vi forklarer muligheten til å utvinne energi ved fisjon og fusjon. Diagrammet på side 591 er grunnleggende for å forstå hvorfor fisjon av tunge kjerner og fusjon av lette kjerne kan frigjøre energi.    

I arbeidet med underkapittelet 19.6 Ioniserende stråling. Biologiske virkninger er det viktig å få et godt grep om de tre strålingsstørrelsene aktivitet, stråledose og doseekvivalent, særlig forskjellen mellom de to siste.