4.18

a)  Sett inn i uttrykket for sammenhengen mellom kraft og forlengelse og løs med hensyn på k.

b) Fordi buen følger Hookes lov, vil den potensielle energien i den spente buen følge teorien for en spent fjær, der vi har Ep=12kx2. Du bruker derfor dette uttrykket også i denne oppgaven.

c) Nå er den potensielle energien for pil-bue-systemet kjent fra b. For å finne farten til pila bruker du bevaringsloven for mekanisk energi.