Læreboka, 4. opplag

Side 74

Oppgave 2.02e: det skal står kontaktkrefter, ikke nærkrefter:
«Hvilke av kreftene i denne oppgaven er fjernkrefter, og hvilke er kontaktkrefter?»

Sammendraget side 93

Vi formulerer Sifferregelen slik:

«Når vi gjør beregninger i fysikk, gir vi svaret med like mange siffer som det er i den størrelsen som har færrest gjeldende siffer. Unntaket er addisjon og subtraksjon, da bruker vi like mange desimaler som det er i størrelsen som har færrest desimaler.»

Side 280

Eksempel 11.1 a)
Siden kelvin er SI-enheten for temperatur, er temperaturen gitt med tre gjeldende siffer (300 K). Riktig svar skal gis med tre siffer: 6,21 · 10–21 J.

Sammenlikn med oppgave 11.03a.

Fasit

11.03 a) 6,21 · 10–21 J